fbpx
ข่าว » บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน คืออะไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน คืออะไร

22 ตุลาคม 2021
105   0

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน คือบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยโครงการเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดให้ลงทะเบียนคนจนเมื่อปี 2560 กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี และผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

รูปแบบโครงการคือ รัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือรายเดือนให้ผู้ถือบัตรนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การใช้ซื้อสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือใช้เป็นค่าโดยสารรถไฟ รถไฟฟ้า หรือรถเมล์ รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมในเวลาต่อมา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 เงื่อนไขบัตรคนจนล่าสุด

สำหรับในปี 2564 รัฐบาลยังคงดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ำด้วยการมอบวงเงินผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มาโดยต่อเนื่อง พร้อมกับมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเพิ่มเงินช่วยเหลือบัตรคนจนในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 หรือการเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้วงเงินสำหรับจ่ายค่าน้ำและค่าไฟ รวมถึงยังมีแนวคิดที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรอบใหม่ด้วย

ลงทะเบียนคนจน รอบใหม่

ในช่วงเดือนเมษายน 2564 มีรายงานข่าวว่า รัฐบาลเตรียมจะเปิดให้มีการ ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ เพื่อพิจารณาผู้ที่มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม โดย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปี 2564 กระทรวงการคลังจะทบทวนสิทธิ์ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจจะต้องกำหนดให้มีการทบทวนสิทธิ์สำหรับทุก ๆ ปี

สมัคร “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ เช็คเงื่อนไข

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

-ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

-รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา

-ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1 ไปธนาคารที่สะดวก (ธกส., ออมสิน, กรุงไทย)

ขั้นตอนที่ 2 แสดงบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

ขั้นตอนที่ 4 เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

สิทธิประโยชน์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”


1.ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อคนต่อเดือน 


ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินซื้อสินค้าจำนวน 300 บาท และผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จะได้รับเงินซื้อสินค้า 200 บาท ใช้ได้กับใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

2.ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน 


ส่วนลดค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รฟม. และ BTS) 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท หรือรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้


3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 


โดยนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4.ส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 


– ส่วนลดค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ และมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด


ส่วนลดค่าไฟฟ้า ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

5.ผู้พิการได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน 


ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ

 
– เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 
– มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 


– มีบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กดที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

6.เงินคืนภาษี ร้อยละ 5 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า