สินเชื่อรถ » สินเชื่อรถแลกเงิน SCB

สินเชื่อรถแลกเงิน SCB

20 มกราคม 2019
29   0

สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash
เปลี่ยนรถเป็นเงิน อนุมัติไวใน 1 วัน วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท

รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน ให้คุณรับเงินสดสูงสุดถึง 2 ล้านบาท และยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 72 เดือน เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที สมัครง่าย อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
  • ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)
  • ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 สินเชื่อรถยนต์ 
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash 
เปลี่ยนรถเป็นเงิน อนุมัติไวใน 1 วัน วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท

สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash
เปลี่ยนรถเป็นเงิน อนุมัติไวใน 1 วัน วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
สินเชื่อรถยนต์ 
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash 
เปลี่ยนรถเป็นเงิน อนุมัติไวใน 1 วัน วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท 
สมัครออนไลน์ ได้แล้ววันนี้

สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash
เปลี่ยนรถเป็นเงิน อนุมัติไวใน 1 วัน วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
สมัครออนไลน์ ได้แล้ววันนี้

สมัครเลยคลิก สินเชื่อรถแลกเงิน SCB