fbpx
สินค้าระบบไฟฟ้า » เครื่องช่วยประหยัดไฟฟ้า ลดค่าไฟ COSMOTOR

เครื่องช่วยประหยัดไฟฟ้า ลดค่าไฟ COSMOTOR

17 มกราคม 2019
1304   0

เครื่องช่วยประหยัดไฟฟ้า ลดค่าไฟ COSMOTOR
สินค้าประหยัดพลังงาน คอสมอเตอร์
หากใช้เเล้วค่าไฟไม่ลดลง 10% ภายใน 3 เดือน ยินดีคืนเงิน

เครื่องช่วยประหยัดไฟฟ้า ลดค่าไฟ COSMOTOR

สินค้าประหยัดพลังงาน คอสมอเตอร์
หากใช้เเล้วค่าไฟไม่ลดลง 10% ภายใน 3 เดือน ยินดีคืนเงิน

หลักการทำงานของ COSMOTOR

หลักการารทำงานของ COSMOTOR จะใช้วิธีปรับปรุงรูปคลื่นเเรงดันเเละรูปคลื่นกระเเสทางไฟฟ้าให้ดีขึ้นส่งผลให้ความสามารถลดกระเเสไฟฟ้าที่สุญเสียไปในสายส่งไฟ เเละลดค่าความร้อนในสายส่งโดยไม่ลดเเรงดันไฟฟ้า (VOLT) เเละยังช่วยปรับปรุงค่าประกอบไฟฟ้า (POWER FACTOR)ทำให้ระบบไฟฟ้าของท่านเสถียรขึ้น ช่วยลดเเรงดันกระชาก (SURGE & SPIKES) ระงับเเรงดันเกินชั่วคราวขณที่เป็นอันตรายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากเเหล่งจ่ายภายนอกหรือจากฟ้าผ่าเเละช่วยเเก้ปัญหาเเรงดันตกปลายลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (PEAK DEMAND) ในขณะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลที่ได้อย่างชัดเจนหลังการติดตั้งเเละผ่านการใช้อุปกรณ์นี้เเล้วคือ ค่าไฟลดลงถึง 10-30%

สำหรับไฟบ้าน 220 โวล์

เครื่องช่วยประหยัดไฟฟ้า ลดค่าไฟ COSMOTOR 
สำหรับไฟบ้าน 220 โวล์

เครื่องช่วยประหยัดไฟฟ้า ลดค่าไฟ COSMOTOR
สำหรับไฟบ้าน 220 โวล์

เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานคอสมอเตอร์

“เครื่องปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า”

หลักการทำงานของ Cosmotor จะใช้วิธีปรับปรุงรูปคลื่นแรงดันและรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถลดกระแสไฟฟ้าที่สูญเสียไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้ารวมถึงการช่วยลดความร้อนในสายส่ง โดยไม่ลดแรงดันไฟฟ้า (Volts) และยังช่วยปรับปรุงค่าประกอบกำลังฟ้า (Power Factor) ทำให้ระบบไฟฟ้าของท่านเสถียรมากขึ้น ช่วยลดแรงดันกระชาก (Surge & Spikes) ระงับแรงดันเกินชั่วขณะที่เป็นอันตราย อันเนื่องมาจากแหล่งจ่ายภายนอกหรือจากฟ้าผ่า และช่วยแก้ปัญหาแรงดันตกปลายทาง ลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Peak demand) หลังจากติดตั้งและ ผ่านการใช้อุปกรณ์นี้แล้ว คือค่าไฟที่จะลดลงได้ 10 – 30 %

ประโยชน์ของอุปกรณ์คอสมอเตอร์

 • ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 10 – 30%
 • เครื่องเดียวควบคุมได้ทั้งระบบ ติดตั้งง่ายลดค่าไฟฟ้าได้ทันที
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ลดกระแสไฟฟ้าที่สูญเสียไปในสายส่งและลดความร้อนในสายส่งโดยไม่ลดแรงดันไฟฟ้า(Volts)
 • ปรับปรุงค่าประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้น
 • ช่วยปรับปรุงแรงดันให้คงที่และช่วยแก้ปัญหาแรงดันตกปลายทาง
 • ช่วยลดแรงกระชากและแรงดันกระเพื่อม (Surge & spikes)
 • ระงับแรงดันเกินชั่วขณะที่เป็นอันตรายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า
 • ลดค่าความต้องการของพลังงานไฟฟ้า (Peak demand)
 • ลดการกระชากไฟจากมิเตอร์ในขณะที่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ลดค่าซ่อมบำรุง และยืดอายุการใช้งาน
 • สินค้ารับประกัน 5 ปี ถ้าเสียหรือเสื่อมยินดีเปลี่ยนให้ใหม่

การเลือกขนาดการติดตั้ง และการติดตั้งคอสมอเตอร์
ใช้การติดตั้งแบบขนานเข้ากับเมนเบรคเกอร์ของตู้คอนโทรล โดยมีเบรกเกอร์ควบคุมการปิดและเปิดตัวเครื่อง เนื่องจากการต่อแบบขนานจึงไม่จำเป็นต้องมีระบบ Bypass ทำให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถูกและใช้พื้นที่น้อย

ทำไมต้องใช้อุปกรณ์ คอสมอเตอร์

เครื่องปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องเดียวควบคุมได้ทั้งระบบ

เครื่องเดียวก็สามารถทำงาน ลดค่าไฟฟ้าในบ้าน ออฟฟิศและในโรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งง่ายลดค่าไฟฟ้าได้ทันที

การติดตั้งง่าย โดยทางทีมงานมีการสาธิตการติดตั้งในรูปวีดีโอ หรือให้ช่างไฟติดตั้งได้

ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 10- 30 %

การใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือออฟฟิศ ลดได้จริง ถ้าไม่ลดจากเดิม 10-30% ยินดีคืนเงิน 

ลดค่าความต้องการของพลังงานไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้าน และออฟฟิศ ต้องการพลังงานไฟฟ้าน้อยลง 

ลดการกระชากไฟจากมิเตอร์ในขณะที่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ถ้าเราเปิดสวิตเช่น เครื่องปั่น เครื่องจักร อาจทำให้มีการกระชากของไฟ ดูจากหลอดไฟที่แสงวูบลง คอสมอเตอร์ช่วยท่านได้

ลดค่าซ่อมบำรุง และยืดอายุการใช้งาน

ในเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีการกระชาก ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่กับเรานานแสนนาน

68 kw 90-250 v กล่องไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 35%

-ประหยัดค่าไฟฟ้า.A ราคาประหยัด Solution-Breakthrough เทคโนโลยี-ใช้งานง่าย:ไม่มีสายไฟที่จำเป็นเพียงแค่เสียบซ็อกเก็ตและเริ่มต้นประหยัดพลังงาน
-ป้องกันไฟกระชาก
-ปรับปรุง Power Factor
-เพิ่มประสิทธิภาพ current, Balanced current.

อีกทางเลือกหนึ่งในการประหยัดค่าไฟ

ะบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำไปใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ ภายในที่อยู่อาศัย อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้แทนพลังงานไฟฟ้า เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Solar Rooftop ติดตั้งเองได้อย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว ระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Rooftop จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current; DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternate Current; AC) จากนั้นจะเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพลังงานแสงอาทิตย์จาก Solar Rooftop จะนำไปขายหรือใช้แทนไฟฟ้าก็ได้ทั้งนั้น

Solar Rooftop มีกี่ประเภท

1. Solar Rooftop สำหรับขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า

การติดตั้ง Solar Rooftop ประเภทนี้จะติดตั้ง เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และส่งขายให้กับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยต้องติดตั้งมิเตอร์แยกจากมิเตอร์ที่ใช้วัดค่าไฟฟ้าทั่วไป ทั้งนี้ ราคาของหน่วยวัดค่าไฟก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ ที่สำคัญผู้ติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับผลิตพลังงานและขายให้กับหน่วยงานดังกล่าวจำเป็นต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

2. Solar Rooftop สำหรับใช้เอง

หากคุณต้องการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตพลังงานไว้ใช้เองและลดค่าไฟนั้นก็ทำได้เช่นกัน โดยพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยทุ่นการใช้พลังงานไฟฟ้า กล่าวคือ เริ่มแรกระบบจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยขับเคลื่อนการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในที่อยู่อาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้จนเกือบหมดแล้ว ระบบจะเปลี่ยนมาเชื่อมต่อและใช้พลังงานไฟฟ้าแทน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ เพราะทำให้เราจำกัดการใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังแบ่งประเภท Solar Rooftop ตามที่ใช้งานในปัจจุบันได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

ประเภทของ Solar Rooftopจุดเด่น
แบบ On-Gridใช้พลังงานจากแผงโซลาร์และการไฟฟ้าพร้อมกัน ทำให้หมดปัญหาเรื่องไฟตกหรือไฟกระชาก ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ รวมทั้งใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
แบบ Off-Gridผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ได้ต่างหาก โดยไม่ต้องอาศัยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
แบบ Hybridมีระบบแบตเตอรี่สำรองใช้งานเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์หรือผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ

1. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On-Grid

ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์แล้วแปลงกระแสไฟฟ้าตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยตัวอินเวอร์เตอร์ นิยมใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับนำไปขายให้กับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จุดเด่นของระบบนี้จะใช้พลังงานจากแผงโซลาร์และการไฟฟ้าพร้อมกัน ทำให้หมดปัญหาเรื่องไฟตกหรือไฟกระชาก ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ รวมทั้งใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Off-Grid

ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ได้ต่างหาก โดยไม่ต้องอาศัยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ทำให้ผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง ผู้ติดตั้ง Solar Rooftop ประเภทนี้จึงต้องเลือกโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใช้ให้เหมาะสมกับแรงดัน

3. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Hybrid

ระบบนี้คือ Solar Rooftop ที่รวมเอาการทำงานแบบ On-Grid และ Off-Grid มารวมกัน โดยจะมีระบบแบตเตอรี่สำรองใช้งานเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์หรือผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ

 แผงโซล่าเซลล์ BQ Solar 450W แผง 450 W MONO Half Cut แผงโมโน แผงโซล่า

฿4,050.00

Solar Rooftop มีข้อดีอย่างไร

ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในไทยกำลังได้รับความนิยมและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นต้นกำเนิดของการพัฒนาพลังสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมีข้อดีดังนี้

1. ลดค่าใช้จ่าย Solar Rooftop ช่วยผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับนำไปใช้แทนไฟฟ้าได้ ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้มากกว่าเดิม

2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดและการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน

3. ลดการก่อมลพิษ เมื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง จะช่วยลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้

4. ลดความร้อน Solar Rooftop ช่วยลดอุณหภูมิได้ประมาณ 10 องศาเซลเซียส

5. กระตุ้นการใช้พลังงานหมุนเวียน การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

6. สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ชาติ การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนช่วยในการลดหรือชะลอการสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล โรงไฟฟ้าน้ำ และนิวเคลียร์ อันนำไปสู่การบรรเทาและประนีประนอมประเด็นความรุนแรงในสังคม

Solar Rooftop ช่วยประหยัดไฟได้เท่าไหร่

ขนาดของแผงโซลาร์ 120 X 60 เซนติเมตร จะมีพื้นที่ 0.72 ตารางเมตร และมีกำลังการผลิตแผงละ 102 วัตต์จะต้องใช้แผงทั้งสิ้นประมาณ 10 แผง ดังนั้น ทุก ๆ 1 กิโลวัตต์ของแผงโซลาร์ จะกินพื้นที่บนหลังคาเท่ากับ 7.2 ตารางเมตร

โดยทั่วไปแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด คือ ช่วง 10.00-15.00 น. ซึ่งเท่ากับว่าช่วงเวลานั้นบ้านที่ติด Solar Rooftop จะได้ใช้ไฟฟรีทันทีโดยตรงผ่าน Inverter ยกตัวอย่าง

แผงขนาด 3 กิโลวัตต์ จะผลิตไฟฟ้าได้ 4,380 หน่วย/ปี ใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 20-25 ตารางเมตร ใช้ได้กับ หลอดไฟ 14 วัตต์ 10 ดวง, โทรทัศน์ LED ขนาด 42 นิ้ว 3 เครื่อง, ตู้เย็น 15 คิว 2 เครื่อง, แอร์ 12,000 BTU 2 เครื่อง ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 945,295 บาท ใน 25 ปี

แผงขนาด 5 กิโลวัตต์ จะผลิตไฟฟ้าได้ 7,300 หน่วย/ปี ใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 35-40 ตารางเมตร ใช้ได้กับ หลอดไฟ 14 วัตต์ 20 ดวง, โทรทัศน์ LED ขนาด 42 นิ้ว 5 เครื่อง, ตู้เย็น 15 คิว 3 เครื่อง, แอร์ 12,000 BTU 4 เครื่อง ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 1,575,491 บาท ใน 25 ปี

แผงขนาด 10 กิโลวัตต์ จะผลิตไฟฟ้าได้ 14,600 หน่วย/ปี ใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 70-80 ตารางเมตร ใช้ได้กับ หลอดไฟ 14 วัตต์ 40 ดวง, โทรทัศน์ LED ขนาด 42 นิ้ว 6 เครื่อง, ตู้เย็น 15 คิว 3 เครื่อง, แอร์ 12,000 BTU 6 เครื่อง ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 3,150,982 บาท ใน 25 ปี

ไฟโซล่าเซลล์ 120w โคมไฟโซล่าเซล 218 SMD พร้อมรีโมท รับประกัน 3ปี 

ชุดโซล่าร์นวัตกรรมโมโน ชนิด Half – Cell 400 W

แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโน จะมีคุณสมบัติในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีแม้อยู่ในภาวะแสงแดดน้อย
ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟ ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย

การทำงานระบบออนกริด

การใช้ไฟจะดึงระบบไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหลัก และเมื่อใช้จนหมด ระบบอินเวอร์เตอร์จะตัดเข้าสู่ แหล่งจ่ายไฟจากการไฟฟ้าแทน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า