โฮสติ้ง » Housing Lotus โฮสติ้ง โลตัส เช่าโดเมนเนม ราคาประหยัด

Housing Lotus โฮสติ้ง โลตัส เช่าโดเมนเนม ราคาประหยัด

19 มกราคม 2019
29   0

Housing Lotus โฮสติ้ง โลตัส เช่าโดเมนเนม ราคาประหยัด
Hosting Unlimited Domain

ให้คุณสร้าง Domain ได้ไม่จำกัด บน Cloud Hosting (แบ่งการใช้งานได้หลายเว็บไซต์ ในพื้นที่เดียวกัน โดยไม่จำกัดจำนวนเว็บไซต์) และสามารถใช้งาน Data Transfer ได้ไม่จำกัด เหมาะสำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์จำนวนมาก และมีเว็บส่วนใหญ่เป็นแบบ Static หรือ Flash ใช้ Email และ Database จำนวนไม่มาก

Housing Lotus โฮสติ้ง โลตัส เช่าโดเมนเนม ราคาประหยัด
Hosting Unlimited Domain ไม่จำกัดโดเมนเนม

Housing Lotus โฮสติ้ง โลตัส เช่าโดเมนเนม ราคาประหยัด
Hosting Unlimited Domain

คลิกสั่งซื้อ คลิกเลย

Hosting Unlimited Diskspace

ให้คุณใช้งาน พื้นที่ Hosting ได้ไม่จำกัด รวมทั้งพื้นที่เก็บ Email และ พื้นที่เก็บ MySQL Database บน Cloud Hosting เหมาะสำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์ไม่มากนัก แต่ต้องการมีพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่

Housing Lotus โฮสติ้ง โลตัส เช่าโดเมนเนม ราคาประหยัด 
Hosting Unlimited Diskspace
Housing Lotus โฮสติ้ง โลตัส เช่าโดเมนเนม ราคาประหยัด
Hosting Unlimited Diskspace

คลิกสั่งซื้อ คลิกเลย

Hosting Unlimited Database

ให้คุณสร้าง MySQL Database และ Email Account ได้ไม่จำกัด บน Cloud Hosting เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Email Account จำนวนมาก และใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหลากหลาย เช่น Webboard , CMS , Blog , E-learning , Shopping Cart ซึ่งจะต้องใช้งาน MySQL DB จำนวนมาก

Housing Lotus โฮสติ้ง โลตัส เช่าโดเมนเนม ราคาประหยัด 
Hosting Unlimited Database
Housing Lotus โฮสติ้ง โลตัส เช่าโดเมนเนม ราคาประหยัด
Hosting Unlimited Database
จดโดเมนเนมภาษาไทยได้แล้ววันนี้
จดโดเมนเนมภาษาไทยได้แล้ววันนี้

คลิกจดทะเบียนโดเมนเนม คลิกเลย

จดทะเบียน โดเมนเนม ราคาประหยัด
โดเมนเนม ราคาประหยัด

คลิกจดทะเบียนโดเมนเนม คลิกเลย